Esminis skirtumas tarp suskystinto butano ir propano atsiranda žiemą. Esant žemoms temperatūroms skystas butanas nesudaro dujų spaudimo, butano virimo temperatūra  -0,5°С. Propano suskystintos dujos garuoja ir sudaro spaudimą iki -40 °С (propano virimo temperatūra  -43°С). Dažniausiai šildymui ir automobiliams naudojamas suskystintų dujų propano ir butano mišinys. Vasarą propano-butano santykis veikimui įtakos neturi. Jeigu dujų balione propano santykis nepakankamas, dujos balione negaruoja nesusidaro spaudimas, šildymas neveika. Arba suskystintos dujos balione išgaruoja nevisos, balione lieka dujų kondensatas. Dėl šitų aplinkybių reikia rinktis patikimą dujų tiekėja. Mes tiekiame dujų balionus su 95 %  ir daugiau propano kiekiu.