Dažniausiai pastatų šildymui yra naudojami 79 l talpos dujų balionai. Saugumo sumetimais į dujinius balionus užpilama iki 85% nuo tūrio. Tai 67 litrų dujų arba 33 kg . Iš 1kg  išgarinama apie 0,46m³. Iš 33kg išgarinama apie 15m³. Standartinės temperatūros ir slėgio sąlygos yra temperatūros ir slėgio vertės, su kuriomis kitų fizinių dydžių vertės tarpusavyje yra susijusios. Tikslios slėgio ir temperatūros vertės, priimtos skirtingose ​​disciplinose ir skirtingose ​​organizacijose standartinėmis sąlygomis, gali skirtis. Siekdama užtikrinti charakteristikų vienodumą mokslinėje ir informacinėje literatūroje, IUPAC (Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga ) 1982 m. Nustatė šias standartines sąlygas ( normalias sąlygas):
  1. standartinis dujų, skysčių ir kietųjų medžiagų slėgis, lygus 105 Pa (100 kPa, 1 baras, 1 atmosfera);
  2. Standartinė dujų temperatūra prie normalių sąlygų , lygi 273,15 K (0 ° C, 32 ° F);
  3. Propano dujų fazės tankis normaliomis sąlygomis = 2,019 kg / m3.
  4. Propano dujų fazės tankis esant 15 ° C temperatūrai = 1,900 kg / m3.
  5. Butano dujų fazės tankis normaliomis sąlygomis = 2,703 kg / m3.
  6. Butano dujų fazės tankis esant 15 ° C temperatūrai = 2,48 kg / m3.
Norint apskaičiuoti dujų tankį šildymo sezono metu tiekiamoms suskystintoms dujoms, kurių mišinį sudaro 93% propano (propenas, propadienas,  ir kt.) ir 7% i -butano (n- butanas, i-butenas, 2-butenas-trans, 2- butenas-cis ir k.t)  įvertinama, kad garavimo iš dujų balionų į įrenginius dujų temperatūra šiuo laikotarpiu yra nuo -2 °C iki- 20°C (vidutinė -10°C ),  prie skirtingo dujų atidavimo(dujų garavimo)  į dujinius  įrenginius ir prietaisus  intensyvumo. Pastovus slėgis  yra 37mbar. Taikant ASTM – Amerikos medžiagų tyrimo draugijos standartų lentelę nustatome:
  • Propano dujų fazės tankis esant -10°C dujų vid. temperatūrai = 2,099 kg / m3 prie 37mbar sėgio
  • Butano dujų fazės tankis esant -10°C dujų vid. temperatūrai  = 2,852kg / m3 prie 37mbar slėgio                                      
  • Nustatomas  mišinio  tankis (0,93 x 2,099) + (0,07 x 2,852) –  93% propanas ir kt ir 7% butanas  Tankis (keficientas)  1m³ –  2,152 kg;    1kg  – 0,465m³